Категорія «Основи бухгалтерського обліку»

Оформлення вікон в бухгалтерському обліку

Що таке оформлення вікон в бухгалтерському обліку?Оформлення вікон в бухгалтерському обліку стосується маніпуляцій, здійснених керівництвом компанії навмисно у фінансовій звітності, щоб представити більш сприятливу картину компанії перед користувачами фінансової звітності до того, як ця публікація буде оприлюднена для публіки.Оформлення вітрин у бухгалтерському обліку означає зусилля, докладені керівництвом для покращення зовнішнього вигляду фінансової звітності компанії до її публічного оприлюднення. Це маніпуляція з фінансовою звітністю, щоб показати більш сприятливі результати бізнесу. Це роб

Управління доходами

Що таке управління доходами?Управління доходами означає свідоме втручання керівництва у процесі складання звітності з метою обману зацікавлених сторін щодо економічного та фінансового стану компанії або з особистим наміром отримати дохід за контрактами з цими маніпульованими фінансовими звітами.Фінансовий менеджер або керівництво компанії вирішує виставляти у своїх фінансових звітах лише те, що проектує їх компанію в хорошому стані з метою отримання від цього прибутку. Управління доходами - це погано, оскільки більша частина розрахунку прибутку, по

Гарантійний лист

Що таке гарантійний лист?Гарантійний лист - це письмова згода, яку видає банк, в якій зазначається, що якщо відповідний клієнт не здійснить оплату за товари, придбані у постачальника, то банк буде платити від імені клієнта. Це допомагає постачальнику мати впевненість у операції та поставити товар. Банк / сторона, яка буде нести відповідальність за оплату, називається гарантом.Приклади гарантійного лист

GAAP (загальновизнані принципи бухгалтерського обліку)

Що таке GAAP в бухгалтерському обліку?Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (GAAP) є мінімальними стандартними та єдиними настановами щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, що встановлює належну класифікацію та критерії оцінки фінансової звітності та забезпечує кращу картину, коли інвестори порівнюють фінансові звіти різних компаній.Простими словами, це визначається як збір загальновживаних і дотримуваних бухгалтерських правил та процедур для фінансової звітності компанії. GAAP описує нам концепції бухгалтерського обліку та принципи, яких слід дотримуватися під час складання

Коригування попереднього періоду

Що таке коригування попереднього періоду?Коригування попереднього періоду - це коригування періодів, які не є поточним періодом, але вже враховані, оскільки існує багато метрик, де бухгалтерський облік використовує апроксимацію, а апроксимація не завжди може бути точною сумою, а отже, їх потрібно часто коригувати, щоб переконатися, що всі інші принципи залишаються недоторканими.ПоясненняПопередні періоди коригуються у фінансовій звітності з метою виправлення доходів або витрат, що виникли в поточному році внаслідок упущень або помилок у складанні фінансової звітності одного або декількох періоді

Невід’ємний ризик

Що таке власний ризик?Внутрішній ризик може бути визначений як ймовірність дефекту фінансової звітності внаслідок помилок, упущень або викривлень, які виникають внаслідок факторів, що не залежать від контролю, або які неможливо контролювати за допомогою внутрішнього контролю. Приклади включають нефіксацію трансакції працівником, розподіл обов’язків з метою зменшення ризику контролю, але в той же час змову працівників / зацікавлених сторін щодо намірів, пов’язаних з порушенням поведінки.Типи властивого ризик

Концепція вимірювання грошей

Що таке концепція вимірювання грошей в бухгалтерському обліку?Концепція вимірювання грошей - одна з концепцій бухгалтерського обліку, згідно з якою компанія повинна фіксувати у фінансовій звітності лише ті події чи операції, які можна виміряти в грошовій формі, і коли присвоєння грошової оцінки операціям неможливе не буде зафіксовано у фінансовій звітності.Простими словами, це означає, що в книгах реєструються лише ті операції та події, які можна виміряти в грошовому вираженні. Іншими словами, усі ті події та операції, які неможливо визначити кількісно в грошовому вираженні, не фіксуються у фіна

Робочий цикл

Що таке робочий цикл?Операційний цикл, також відомий як грошовий цикл компанії, - це коефіцієнт активності, що вимірює середній проміжок часу, необхідний для перетворення запасів компанії в грошові кошти. Цей процес виробництва або придбання товарно-матеріальних запасів, продажу готової продукції, отримання готівки від споживачів та використання цих грошових коштів для пр

Контроль бухгалтерського обліку

Бухгалтерський контроль - це процедури та методи, які застосовуються суб'єктом господарювання для забезпечення впевненості, обґрунтованості та точності фінансової звітності, але ці засоби бухгалтерського контролю застосовуються для дотримання та як запобіжний захід для компанії, а також для недотримання законів, правил та положення.Що таке контроль за бухгалтерським обліком?Контроль бухгалтерського обліку - це заходи та засоби контролю, прийняті організацією, що призводить до підвищення ефективності та відповідності всій організації та гарантує точність фінансової звітності, коли вона представля

Важливість фінансової звітності

Важливість фінансової звітностіФінансова звітність дуже важлива, оскільки вона точно відображає результати діяльності та фінансовий стан компанії. Крім того, це допомагає всім зацікавленим сторонам, включаючи керівництво, інвесторів, фінансового аналітика тощо, оцінити та прийняти відповідні економічні рішення, порівнюючи минулі та поточні показники, а отже, прогнозувати майбутні результати та ріст компанії.У цій статті ми наводимо перелік 10 важливих фінансових звітів - №1 Важливість балансуУ балансі відображається фінансовий стан компанії та детальні інвестиції в інвестиції в активи компаній.

Виплата відсотків

Що таке виплата відсотків?Виплата відсотків - це сума витрат, що понесена, але не сплачена до цього часу (дата, на яку це записано на балансі компанії).Якщо будь-які відсотки виникають після дати, коли відсотки до сплати відображаються на балансі, ці відсотки не враховуватимуться.Приклади сплати відсотківДавайте розглянемо наступні приклади.Приклад 1Скажімо, компанія Tilted Inc. нараховує відсотки 10 000 доларів США протягом десяти місяців, і компанія повинна платити 1000 доларів на місяць, оскільки витра

Актуальність в бухгалтерському обліку

Що таке актуальність в бухгалтерському обліку?Актуальність в бухгалтерському обліку означає, що інформація, яку ми отримуємо з бухгалтерської системи, допоможе кінцевим споживачам прийняти важливі рішення. Кінцеві користувачі можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми зацікавленими сторонами. Внутрішні зацікавлені сторони включають менеджерів, службовців та власників бізнесу. П

Ділова операція

Що таке ділова операція?Господарська операція - це бухгалтерський термін, який стосується подій, що відбуваються з третіми сторонами (тобто клієнтами, постачальниками тощо), які мають грошову оцінку та мають відчутну економічну цінність для економіки компанії, а також впливають на фінансовий стан компанія.ПоясненняПростіше кажучи, господарські операції визначаються як подія, що відбувається з будь-якою третьою стороною, яка піддається вимірюванню в грошовій формі та має фінансовий вплив на компанію. Наприклад, у випадку з виробничою компанією, підприємству по

Інфляційний облік

Значення обліку інфляціїІнфляційний облік відноситься до методу, який використовується для звітності про фінансову звітність, враховуючи вплив зростаючих або різких витрат на різні товари, які коригуються відповідно до індексів цін, щоб представити чітку картину фінансового стану фірми, як правило, в часи інфляційного середовища.Зазвичай, коли компанія працює в інфляційному чи навіть дефляційному середовищі, у таких випадках історична інформація вже може не мати значення. Отже, величини, скориговані на інфляцію, надалі будуть точно відображати поточні значення.Методи обліку інфляціїЯк правило, і

Конвенція про бухгалтерський облік

Що таке Конвенція про бухгалтерський облік?Конвенції про бухгалтерський облік є певними настановами щодо складних та незрозумілих господарських операцій, хоча вони не є обов'язковими або юридично обов'язковими, однак ці загальновизнані принципи підтримують узгодженість у фінансовій звітності. При стандартизації процесу фінансової звітності ці конвенції враховують порівняння, актуальність, повне розкриття операцій та застосування у фінансовій звітності.Існують специфічні проблеми, з якими стикаються бухгалтери під час складання фінансової зв

Велика ванна

Що таке Велика Ванна?Big Bath - це свого роду маніпулятивний облік у бухгалтерських книгах, де компанія маніпулює доходами в поганий рік, деградуючи доходи, додатково звітуючи тим самим про більші збитки, ніж це насправді, щоб майбутній період чи рік виглядав краще та робив майбутнім результати виглядають привабливо.ПоясненняЦе типовий сценарій маніпуляцій з бухгалтерськими книжками, коли бухгалтери занижують доходи або збитки поточного року, щоб рік виглядав ще гіршим, щоб вони могли збільшити майбутні заробітки та показати кращу картину. Це неетична методика бухгалтер

Принцип витрат

Що таке принцип історичної вартості?Принцип витрат зазначає, що актив повинен завжди реєструватися за первісною ціною купівлі чи собівартістю, а не за сприйнятою вартістю, а отже, будь-які зміни ринкової вартості активу не повинні впливати на те, як вони представлені в балансі.Коротке поясненняЦе також відоме як "принцип історичної вартості". Принцип історичної вартості більше підходить для короткострокових активів, оскільки їх величина за короткий час сильно не змінюється. Для правильного обліку вартост

Банківський чек

Що таке банківський тратт?Банківський чек, також відомий як банківський чек, є фінансовим інструментом, який купується у банку і використовується для його переказу другою стороною на наступній стадії. Друга сторона протягом певного часу може представити цей проект в будь-якому банку, щоб зняти суму грошей, зазначену в проекті. Це гарантія, яка доступна власнику проек

Позначити на ринковому обліку

Що таке маркова ринкова бухгалтерія?Оцінка на ринковому обліку означає облік вартості активів або зобов'язань балансу за поточною ринковою вартістю з метою забезпечення справедливої ​​оцінки фінансової діяльності компанії. Причиною маркування певних цінних паперів є виставлення справжньої картини, і вартість є більш релевантною порівняно з історичною вартістю.Приклади№1 - Приклад доступних для продажу цінних папер

Принцип вигідності

Що таке принцип вигідності?Принцип вигоди - це концепція бухгалтерського обліку, яка стверджує, що переваги системи бухгалтерського обліку, яка допомагає складати фінансові звіти та звіти, завжди повинні перевищувати пов'язані з цим витрати.ПрикладиПриклад 1 - Судово-бухгалтерський облікДавайте розглянемо приклад із галузі судової експертизи. Скажімо, власник магазину дізнається, що їхній бухгалтер обдурював їхні рахунки та кидав вигоди. Не

Проміжна фінансова звітність

Що таке проміжна фінансова звітність?Проміжна фінансова звітність - це фінансова звітність, яка оприлюднюється протягом періоду року, між яким випускається річна звітність (загалом, проміжна звітність випускається щоквартально, яка консолідується у річну).Пояснено короткоПроміжна фінансова звітність - це сукупність фінансових звітів, що містять деталі менш ніж за один рік і можуть бути заповненими або скороченими. Державні компанії повинні видавати таку фінансову звітні

Надходження готівки

Що таке квитанція про готівку?Касовий чек - це друковане підтвердження суми готівки, отриманої під час операції, що включає переказ готівки або грошового еквівалента. Оригінал копії цієї квитанції передається замовнику, тоді як інша копія зберігається у продавця для цілей бухгалтерського обліку.Іншими сл

Фіскальний рік

Значення фінансового рокуФінансовий рік (FY) називається періодом, що триває дванадцять місяців, і використовується для складання бюджету, ведення бухгалтерського обліку та всієї іншої фінансової звітності для галузей. Деякі з найбільш часто використовуваних фіскальних років підприємствами у всьому світі: 1 січня - 31 грудня, 1 квітня - 31 березня, 1 липня - 30 червня та 1 жовтня - 30 вересняЗазвичай

Кліринговий рахунок

Що таке кліринговий рахунок?Кліринговий рахунок, також відомий як митний рахунок, є різновидом тимчасового рахунку, на якому зберігаються кошти для його плавного переказу на необхідний рахунок, коли переказ не може бути здійснений безпосередньо з одного рахунку на інший. Це допомагає клієнтам виділити суму грошей, коли транзакції виконуються. Це може допомогти відокремити суму грошей з рахунку для конкретного бізнесу.ПоясненняЦе рахунок з нульовим балансом, на якому клієнти можуть покласти свої

Бухгалтерський облік

Що таке основа обліку на основі нарахування?Бухгалтерський облік за принципом нарахування є найбільш прийнятим принципом бухгалтерського обліку, який передбачає, що дохід визнається при здійсненні продажу (незалежно від продажу грошових коштів або кредиту), а витрати узгоджуються та визнаються разом із відповідним доходом (незалежно від часу їх сплати).Нарахування в бухгалтерському обліку - це витрати або доходи, які були зафіксовані фірмою, але ще не реалізовані. Простіше кажучи, це фінансові операції, вже оцінені в поточному циклі бухгалтерського обліку і оплата яких здійснюється в майбутньому

Принцип повного розкриття інформації

Що таке принцип повного розкриття інформації?Принцип повного розкриття інформації - це облікова політика, підтримана GAAP (Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку) та МСФЗ 7 (Міжнародні стандарти фінансової звітності), яка вимагає від керівництва організації розкривати кожну релевантну та суттєву фінансову інформацію, монетарну чи немонетарну, кредиторам , інвестори та будь-які інші зацікавлені сторони, які залежать від фінансових звітів, опублікованих організацією в процесі прийняття рішень, що стосуються організації.КомпонентиНижче наведено перелік компонентів, які є такими:# 1 - Суттє

Облік грошової бази

Що таке облік касової бази?Облік грошової бази - це метод бухгалтерського обліку, при якому всі доходи компанії визнаються, коли фактично надходять грошові кошти, а всі витрати визнаються, коли вони фактично сплачуються, а методу, як правило, дотримуються приватні особи та невеликі компанії.Зазвичай цього методу дотримуються приватні особи та малі підприємства, які не мають запасів. Це простий метод, і його легко відстежити. Він розглядає лише два типи операцій, тобто приплив грошових коштів та відтік грошових коштів. У цьому ме

Бухгалтерські припущення

Що таке припущення щодо бухгалтерського обліку?Припущення щодо бухгалтерського обліку можна визначити як набір правил, що забезпечує ділову діяльність організації та здійснюється ефективно та відповідно до стандартів, визначених FASB (Рада зі стандартів фінансового обліку), що в кінцевому рахунку допомагає закласти основу для послідовності, надійності та цінності інформація, і вона повністю базується на таких засадах, як нарахування, послідовність, надійність та об’єктивність, припущення грошової одиниці, припущення суб’єкта господарювання, період часу, безперервність діяльності, історичні витра

Облікові оцінки

Що таке бухгалтерські оцінки?Оцінка бухгалтерського обліку - це методика вимірювання тих статей в бухгалтерському обліку, які не мають точного способу кількісного визначення, а тому оцінюються на основі суджень та знань, отриманих з минулого досвіду.ІлюстраціяСкажімо, компанія сприймає, що протягом певного періоду вона спричинить певний збиток. Але він навіть не уявляє, скільки непогашеної заборгованості він понесе протягом періоду. Питання в тому, скільки

Готуйте книги

Приготуйте книги ЗначенняКнига Кукс використовується для опису того, що шахрайські дії, що виконуються корпораціями з метою фальсифікації їх фінансової звітності, і, отже, як засіб для спотворення фінансових рахунків фірми навмисно для уникнення податкових платежів або приховування фактів, щоб ситуація компанія здається кращою за фактичну ситуацію, що склалася.Маніпуляцією, певною мірою, займається дуже електронна компанія, щоб збалансувати бюджет і забезпечити подальше фінансування компанії від інвесторів. Однак, коли ці маніпуляції перевищують певний рівень, коли керівники компанії переходять

Фіскальний рік проти календарного року

Відмінності між фінансовим роком та календарним рокомУ корпоративному світі панують два типи років. Ці два роки - це фінансовий рік та календарний рік . Подібність між цими роками полягає в тому, що вони тривають загальним періодом 365 днів або дванадцять місяців поспіль. Календарний рік починається першого січня і закінчується 31 грудня кожного року, тоді як фінансовий рік може розпочатися в будь-який день року, але закінчиться рівно на 365-й день цього року. Обидва ці роки мають загальний

Консигнаційний облік

Що таке консигнаційний облік?Консигнаційний облік - це вид господарського договору, при якому одна особа надсилає товари іншій особі на продаж від його імені, а особа, яка відправляє товари, називається вантажовідправником, а інша особа, яка отримує товари, називається вантажоодержувачем, де вантажоодержувач продає товари від імені відправник з урахуванням певного відсотка при продажу.ПоясненняУ Консигнації товари залишаються в руках уповноваженої третьої сторони, яка називається вантажоодержувачем для продажу від імені вантажовідправника, а право власності на товари залишається в руках вантажов

Додаткові пільги

Що таке переваги Fringe?Додаткові виплати стосуються додаткової компенсації, яку компанії дають своїм працівникам, будь то для компенсації витрат, пов’язаних із їхньою роботою або за задоволення від роботи, і приклади яких включають медичне страхування, допомогу на оплату навчання дитини або інші відшкодування для дітей, службовий автомобіль тощо.Простими словами, ці переваги - це додаткові пільги, пропоновані роботодавцем на додаток до заробітної плати, і вважаються значними з точки зору задоволеності працівників, мотивації та довготривалої доброзичливості організації на ринку. Найпоширеніші ви

Фінансова звітність

Що таке фінансова звітність?Фінансова звітність - це розкриття важливої ​​фінансової інформації та інших видів діяльності організації різним зацікавленим сторонам (інвесторам, кредиторам / банкірам, громадськості, контролюючим органам та урядові) для надання їм уявлення про фактичний фінансовий стан організації в будь-який момент вчасно.У сучасній світовій економіці ми маємо добре розвинену банківську екосистему та ринки капіталу; існує окрема екосистема інвесторів, фонди венчурного капіталу тощо. Назвемо їх суб’єктами фінансових ресурсів.З іншого боку, існує добре розроблена фінансова звітність

Оренда проти Фріхолда

Різниця між орендою та фріхолдомКлючова відмінність орендної плати від вільної власності полягає в тому, що у випадку орендної плати майно передається в оренду орендарю власником майна, де існують різні обмеження щодо його використання, тоді як у випадку власника вільного володіння має повне право власності майна без обмежень щодо його передачі, модифікації чи будівництва.Власник вільного майна має необмежене, безперечне та абсолютне право на своє майно незалежно від часу. Власник може подарувати, продати або передати право власності або відповідальність на землю кому хоче. Власник може побудува

Зміна в бухгалтерському кошторисі

Що таке зміна в бухгалтерському кошторисі?Зміна бухгалтерської оцінки відбувається, коли з’являється нова інформація, яка замінює поточні дані, на основі яких компанія прийняла раніше рішення, що призвело до двох речей - зміни балансової вартості існуючого активу чи зобов’язання та зміни наступних облік визнання майбутніх активів та пасивів.Приклади зміни в бухгалтерському кошторисіОбліковуючи операції, нам слід враховувати кількість оцінок або використовувати нашу розсудливість чи судження. У деяких випадках ці оцінки можуть виявитися невідповідними, оскільки основа, на якій ми взяли наше припу

ММ (мільйон)

Визначення ММ (мільйон)MM - це символ, що використовується для представлення чисел у мільйонах, де символ m використовується як тисяча в римських числах, а отже mm - тисяча, помножена на тисячу, що дорівнює 1 мільйону. Великі підприємства часто представляють свої фінансові звіти та інші звіти з мільйонними цифрами, тобто ними користуються (млн. Дол. США).ПоясненняММ - абревіатура, що

Облік фонду

Що таке бухгалтерський облік коштів?Бухгалтерський облік фондів - це метод, який застосовується некомерційними організаціями та урядами для підзвітності коштів або грантів, отриманих від фізичних осіб, органів грантової політики, урядів чи інших організацій тощо, які встановили обмеження або умови щодо використання коштів із грантів ( умова може бути реалізована на повні кошти або частину коштів відповідно до донора).ПоясненняУ випадку з некомерційною організацією (НКО) та урядами правила та вимоги щодо фінансової звітності відрізняються від інших організацій, оскільки ці суб'єкти господарювання