Контролюючий інтерес (визначення, приклад) | Переваги та недоліки

Що таке контрольний інтерес?

Контрольний інтерес у компанії - це коли один акціонер або група акціонерів, які діють у сукупності, володіють більшістю голосуючих акцій (понад 50%) компанії.

Припустимо, особа або особа групи, яка має менше 50% власності в компанії, все ще може мати контрольний пакет акцій, якщо значна частина голосуючих акцій знаходиться у цієї особи або групи осіб. Це тому, що в багатьох випадках акція не несе права голосу на зборах акціонера.

Приклад

Пан Х тримає 5100 акцій компанії XYZ Ltd. Загальна кількість випущених акцій компанії XYZ Ltd. на ринку становить 10 000 доларів. Чи має пан X контрольний пакет акцій у компанії XYZ чи ні? Усі акції мають рівні голоси.

Рішення:

У цій справі відсоток участі пана Х у компанії XYZ розраховується, як показано нижче:

Відсоток холдингу = Акції пана X / Загальна кількість акцій компанії XYZ Ltd;

 • Відсоток проведення = 5100/10000 * 100
 • Відсоток утримання = 51%

Оскільки пан X володіє принаймні 50% голосуючих акцій даної компанії XYZ Ltd. плюс одна, то пан X має контрольний пакет акцій у компанії;

Приклад із реального світу

Майкл Делл був змушений залишити посаду генерального директора компанії Dell Technology. Однак пізніше Майкл Делл зміг придбати мажоритарний пакет акцій компанії Dell Technology за допомогою групи інвесторів. Отримавши контроль над компанією, Dell прийняв рішення щодо зміцнення своїх позицій у компанії. Це один із класичних прикладів контрольної частки Майкла Делла у компанії Dell technology.

Переваги

 • Акціонер або групи акціонерів, які мають більшість контролю над компанією, мають широкі повноваження накласти вето або скасувати рішення, які прийняли існуючі члени правління, коли вони набирають більшість голосів компанії. Це також надає право власності на оперативні та стратегічні процеси прийняття рішень.
 • Коли компанія приносить прибуток, тоді контрольні акціонери користуються найбільшою часткою винагороди. Такі винагороди включають дивіденди, нерозподілений прибуток, розподіл акцій або будь-яку виручку, отриману від продажу компанії іншому суб’єкту господарювання.
 • Коли в компанії є контрольні акціонери, керівництво компанії працює з більшою ефективністю та результативністю, оскільки контролюючі акціонери завжди контролюють керівництво та блокують будь-яке безгосподарне управління, яке може негативно вплинути на їхні інвестиції в компанію.
 • Коли більшість акцій є в будь-якій компанії, це гарантує членство в раді директорів компанії. Досить часто людина, що має контрольний пакет акцій, стає головою ради директорів компанії.

Недоліки

 • У випадку, коли компанія стикається зі скрутним часом, найбільше постраждає акціонер або група акціонерів, які мають більшість контролю, оскільки їх розмір інвестицій у компанію величезний порівняно з іншими.
 • Іноді це стає небезпечним для міноритарних акціонерів, оскільки акціонер або група акціонерів, які здійснюють контроль над більшістю, іноді використовують своє становище, щоб змусити міноритарних акціонерів вийти з компанії.
 • Акціонери, які мають контрольний пакет акцій у компанії, бояться незалежних директорів втратити контроль над організацією, тому вони залишають для них трохи місця.
 • Значний недолік виникає у випадку, якщо між контрольною групою та іншими акціонерами виникає конфлікт інтересів.

Важливі моменти контролюючих інтересів

 • Акціонер або групи акціонерів, які мають більшість контролюючих або контрольних пакетів акцій компанії, мають право накласти вето або скасувати рішення, прийняті існуючими членами правління. Це також надає право власності на оперативні та стратегічні процеси прийняття рішень.
 • Контролюючими акціонерами є довірені особи компанії та міноритарні акціонери компанії. Отже, вони повинні працювати над захистом прав акціонерів.
 • Це більш очевидно для публічно торгуваних компаній. Тут велика кількість або групи осіб у випадку державних компаній володіють достатньою кількістю акцій для значного внеску в процес прийняття рішень компанії. Вони навіть можуть лобіювати місця в раді директорів.

Висновок

Коли особа або група осіб володіє принаймні 50% голосуючих акцій компанії плюс одна, тоді вони мають контрольний пакет акцій у компанії. \ Іноді вони стають небезпечними для міноритарних акціонерів, оскільки контрольні акціонери, які здійснюють мажоритарний контроль, іноді використовують своє становище, щоб змусити міноритарних акціонерів вийти з компанії.