Знос проти амортизації | 7 найкращих відмінностей (Інфографіка)

Різниця між зносом та амортизацією

Амортизація - це зменшення вартості основних фондів внаслідок нормального зносу, нормального використання чи технологічних змін тощо, і воно застосовується до матеріальних активів, тоді як амортизація відноситься до процесу, при якому вартість різних нематеріальних активів компанії тощо витрачаються за певний проміжок часу і, отже, застосовуються лише до нематеріальних активів компанії.

Активи є основою будь-якого бізнесу. Жоден бізнес не може працювати без володіння активом, оскільки актив приносить економічну віддачу та дохід для бізнесу протягом усього життя активу. Але кожен актив приходить із життям. Він повинен бути амортизований або амортизований в бухгалтерських книгах, щоб визнати справжню вартість активу. Компанії використовують такі методи, як амортизація або амортизація, для амортизації активу протягом терміну його корисного використання.

Амортизація відноситься до витрат активу, які є постійними та матеріальними. Активи - це фізичні активи, які щороку зменшуються внаслідок зносу в них. Ця сума зараховується до звіту про прибутки та збитки.

З іншого боку, амортизація - це також витрати активу протягом терміну його корисного використання. Однак амортизація застосовується до нематеріальних активів протягом усього терміну експлуатації активу. Ця сума також зараховується до звіту про прибутки та збитки компанії.

Амортизація та амортизація Інфографіка

Давайте побачимо основні відмінності між амортизацією та амортизацією.

Ключова різниця

  • Критична різниця полягає в тому, що актив, який є витратою на амортизацію, є матеріальними активами, а активи, що витрачаються на амортизацію, є нематеріальними
  • При амортизації, як правило, не береться оцінка вартості, тоді як при амортизації більшість випадків має вартість
  • Для розрахунку амортизації бізнес використовує різні методи, однак амортизація - це єдиний метод, який зазвичай використовують компанії
  • Метою амортизації є зменшення вартості активу протягом строку корисного використання активу, з іншого боку, метою амортизації є капіталізація вартості активу протягом строку корисного використання активу
  • Єдина подібність амортизації та амортизації полягає в тому, що вони обидва є безготівковими платежами

Амортизаційні відрахування порівняльна таблиця

ЗносАмортизація
Методика розрахунку зменшеної вартості матеріального активу відома як амортизація.Методика вимірювання зменшеної вартості нематеріальних активів відома як амортизація.
Принцип розподілу витратКапіталізація принципу витрат
Різні методи амортизації - пряма лінія, зменшення залишку, ануїтету, суми років тощо.Різні методи для розрахунку амортизації - пряма лінія, зменшення залишку, ануїтет, збільшення залишку, куля тощо.
Застосовується до матеріальних активівЗастосовується щодо нематеріальних активів
Нормою обліку амортизації, що регулює, є AS-6.Нормою обліку амортизації, що регулює, є AS-26

Прикладами амортизаційних активів є

• Рослина

• Машини

• Земля

• Транспортні засоби

• Офісні меблі

Прикладами амортизаційних активів є

• Патенти

• Торгова марка

• Угоди про франшизу

• Вартість випуску облігацій для залучення капіталу

• Організаційні витрати

• Гудвіл

Вартість амортизації відображається у звіті про прибутки та збиткиВартість амортизації також відображається у звіті про прибутки та збитки.
Безготівковий предметБезготівковий предмет

Методи амортизації та амортизації

No1 - Знос

  1. Прямолінійний метод - за цим методом однакова сума витрат на амортизацію нараховується у звіті про прибутки та збитки протягом строку корисного використання активу. За цим методом прибуток за рік буде однаковим, якщо розглядати його з точки зору амортизації
  2. Метод зменшення залишку - за цим методом амортизації сума амортизації нараховується у звіті про прибутки та збитки у кінцевому балансі попереднього року активу. Тобто, вартість активу - амортизація за попередній рік = кінцевий баланс. Згідно з цим методом амортизації, прибуток за рік буде меншим у перші роки та більшим у наступні роки, якщо враховувати з урахуванням амортизації
  3. Метод подвійного зменшення залишку (DDB) - це найбільш прискорений метод амортизації, який враховує вдвічі більшу балансову вартість активу щороку як витрати порівняно з прямолінійною амортизацією. Формула цього методу - 2 * прямолінійні відсотки амортизації * Балансова вартість на початок періоду

No2 - Амортизація

  1. Куля - За цим методом амортизації сума амортизації нематеріального активу зараховується до звіту про прибутки та збитки компанії відразу. Цей метод визнає витрати за один раз, що, як правило, фірми не застосовують цей метод, оскільки він впливає на кількість прибутку та EBIT в основному в тому році
  2. Виплати на повітряній кулі - за цим методом сума, яка вираховується на початку процесу, менша, а в кінці періоду значні витрати зараховуються до звіту про прибутки та збитки

У більшості випадків методи амортизації також використовуються для амортизації, якщо це не амортизація позик та авансів. У цьому випадку застосовуються вищезазначені методи амортизації графіка позик.

Заключні думки

Обидва процеси є безготівковими витратами, але їх потрібно створювати як резерв, оскільки активи мають певний термін експлуатації, і їх потрібно замінити вчасно, якщо бізнес не хоче втратити продуктивність праці.

Ось чому використання цих двох концепцій бухгалтерського обліку є вирішальним і першорядним. Ці два терміни часто є однаковими термінами і зазвичай використовуються як взаємозамінні, але обидва вони регулюються різними стандартами бухгалтерського обліку.

Бізнес повинен усвідомити важливість цих двох концепцій бухгалтерського обліку та скільки грошей слід виділити для придбання активу в майбутньому. Крім того, активи бізнесу слід завжди перевіряти на зменшення корисності щонайменше щорічно, що допомагає бізнесу знати реальну ринкову вартість активу. Знецінення активів також допомагає бізнесу прогнозувати потребу в готівці, і в якому році має відбутися ймовірний відтік грошових коштів.