Центр відповідальності (визначення, приклади) | Огляд 4 найкращих типів

Що таке Центр відповідальності?

Центр відповідальності відноситься до певного сегменту або підрозділу організації, за якого конкретний керівник або працівник чи підрозділ несе відповідальність і відповідальність за свої бізнес-цілі та завдання. Це стосується тієї частини компанії, де керівник має певні повноваження та відповідальність. Центр відповідальності - це функціональний суб’єкт у бізнесі, який має тенденцію мати власні цілі та завдання, політику та процедури, тим самим покладаючи менеджерів на конкретну відповідальність за доходи, які вони створюють, понесені витрати, вкладені кошти тощо.

Типи Центру відповідальності

Зазвичай існує 4 типи центрів відповідальності, які ідентифікуються як під.

 1. Центр витрат - За місцем витрат менеджер несе відповідальність лише за витрати, які зазвичай включають виробничий відділ, відділ технічного обслуговування, відділ людських ресурсів тощо.
 2. Центри прибутку - У центрі прибутку менеджер відповідає за всі витрати та доходи. Тут менеджер несе всю відповідальність за прийняття рішень, які впливатимуть як на вартість, так і на дохід.
 3. Центр доходів - Цей сегмент головним чином відповідає за отримання доходу від продажів. Результати діяльності оцінюватимуться шляхом порівняння фактично отриманого доходу та доходу, передбаченого бюджетом
 4. Інвестиційний центр - цей центр, крім необхідності вивчати прибуток, розглядає дохідність коштів, вкладених в діяльність групи протягом свого часу.

Приклади Центру відповідальності

Нижче наведено приклади центру відповідальності.

Переваги Центру відповідальності

Нижче наведено, як центр відповідальності допомагає організації.

 • Розподіл ролі та відповідальності: Коли за кожним сегментом покладається відповідальність, кожна людина поєднується і спрямовується до певної мети з відповідальністю, яка відповідає їх ролям. Особу чи відділ буде відстежено, і ніхто не може перекласти відповідальність на когось іншого, якщо припустити, що щось піде не так
 • Покращує ефективність . Ідея про доручення завдань та відповідальності конкретній людині могла б діяти як мотиваційний фактор. Знаючи, що їх результати будуть відстежуватися і повідомлятись вищому керівництву, підрозділи та залучені особи намагатимуться зробити все можливе,
 • Делегування та контроль: розподіл центру відповідальності з призначенням ролей різним сегментам допомагає організації здійснити та досягти мети делегування. Відповідальність різних осіб зафіксована, що допоможе керівництву контролювати їх роботу. Таким чином, це тепер допомагає керівництву досягти бажаної подвійної мети - делегування та контроль над завданнями
 • Допомагає у прийнятті рішень: Центри відповідальності допомагають керівництву у прийнятті рішень, оскільки інформація, що поширюється та збирається з різних центрів, допомагає їм планувати всі свої подальші дії. Це допомагає їм зрозуміти розподіл доходів, витрат, проблем, майбутніх планів дій тощо.
 • Допомагає в управлінні витратами: маючи центри відповідальності за розподіл по сегментах, допомагають вищому керівництву у призначенні різних бюджетів для різних центрів, тим самим забезпечуючи контроль витрат відповідно до вимог.

Недоліки Центру відповідальності

На цьому шляху існують певні недоліки, які можуть виникнути та погіршити систему центрів відповідальності

 • Наявність конфлікту інтересів: Може існувати ймовірність виникнення конфлікту інтересів між особою та організацією. Фізична особа, що продає, може спробувати насильницькі продажі в певних зонах обмеженого доступу, щоб збільшити свої комісійні, визначені під її / її центром відповідальності, тоді як керівництво може мати свою політику заборони того ж
 • Вимога часу та зусиль: Ця система передбачає багато часу та зусиль з боку керівництва для ретельного планування та розміщення необхідного курсу дій. Якщо в процесі планування щось піде не так, весь процес приречений на провал, і це буде не що інше, як рецепт катастрофи
 • Ігнорує особисту реакцію та відгуки: Іноді співробітник чи керівник, яким призначений певний відділ / сегмент / роль, може мати опір та небажання. Метод, схоже, нехтує таким зворотним зв'язком з боку вищого керівництва і може прагнути зосередитись лише на нижньому рівні, досягнутому шляхом сегрегації таких центрів
 • Занадто багато орієнтованих на процеси: відставання в такій системі полягає в тому, що це може бути занадто багато орієнтованого на процес, де основна увага приділяється сегрегації та розподілу відповідальності на різні сегменти. Отже, занадто багато часу, зусиль та уваги приділяється таким діям

Обмеження Центру відповідальності

 • Основне обмеження такої системи пояснюється занадто великим акцентом на процесно-орієнтованих методах, який, як правило, забирає занадто багато часу та зусиль та зусиль з боку керівництва для призначення певних обов'язків

Висновок

Метод присвоєння центру відповідальності в організації для досягнення організаційних цілей шляхом сегрегації та позначення кожного менеджера, без сумніву, допомагає у досягненні делегування та контролю, крім відстеження результативності, яка, як правило, стимулює мотивацію. Однак керівництву стає важливим усвідомити, що не слід бути надто зосередженим чи орієнтованим на процес, що скалічує початкові набори об'єктів. Роблячи це, компанія, швидше за все, саботує себе, коли вона фокусується на ієрархічній схемі речей. Результатів може бути не досягнуто, і цілі можуть просто стати цифрами, на які потрібно ненавидітись.

Отже, для вирішення таких проблем вкрай важливо, щоб центри відповідальності не були орієнтованими на процес, щоб вони, як правило, втрачали поставлені первинні цілі. При ефективному виконанні це допомагає відстежувати та вимірювати ефективність кожного з перелічених сегментів.