Короткострокові активи (визначення, приклади) | Список Топ 4

Що таке короткострокові активи?

Короткострокові активи (також відомі як оборотні активи) - це ті активи, які є високоліквідними та можуть бути легко продані для реалізації грошей на ринку, як правило, протягом одного року. Такі короткотермінові активи мають термін погашення менше 12 місяців, і вони мають високий комерційний та товарний характер.

Список прикладів короткострокових активів

Нижче наведено різні компоненти короткострокових активів:

№1 - Гроші та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти - це ліквідні грошові кошти, які присутні в поточному балансі компанії. Він також складається з довідки про вклади та готівку в касі та готівку в банку.

№2 - Дебітори або дебіторська заборгованість

Боржники або дебіторська заборгованість - це несплачені гроші компанії, на які було виставлено рахунок-фактуру, але гроші досі не надані компанії. Ось чому він є активом для компанії та має свій цикл сертифікації та оплати.

# 3- Витрати на попередню оплату

Попередньо оплачені витрати - це витрати компанії, які сплачуються заздалегідь і оплачуються на майбутній період. Ось чому вона відображається як актив для компанії. Прикладами попередньо оплачених витрат є оренда офісу, яка, як правило, повністю сплачується за квартал або рік відповідно до договору оренди.

# 4- Короткострокові інвестиції

Коли у компанії на балансі перебувають непрацюючі грошові кошти, компанія відмовляється від альтернативних витрат на інвестиції за ці прості гроші. Тому компанія вирішує інвестувати невикористані гроші в різні короткострокові підприємства, такі як пайові фонди або депозити до запитання, щоб інвестувати гроші та використовувати їх.

Переваги короткострокових активів

  • Вони високоліквідні і використовуються для управління оборотними коштами компанії.
  • Вони використовуються для аналізу співвідношень та аналізу груп однолітків. Він також розповідає про стан ліквідності компанії та про те, якою рідиною є компанія для погашення короткострокових зобов’язань.
  • Наявність хорошої суми оборотних активів на балансі підприємства робить підприємство ліквідним за своєю суттю. Крім того, це розповідає нам про плани компанії, оскільки більше грошових коштів, а більший нерозподілений прибуток використовується на майбутнє та подальші інвестиції у майбутні цілі компанії.
  • Поточні або короткострокові активи є висококонвертованими та придатними для використання. Вони фізично існують і відчутні.

Недоліки короткострокових активів

  • Занадто велика частина балансу пов’язана з оборотними активами; це може бути ознакою поганого фінансового стану компанії.
  • Занадто багато капіталу, що застрягло в оборотних активах компанії, означає неефективний оборотний капітал компанії, і компанія не використовує належним чином свої оборотні активи. Це може спричинити втрату частки ринку та бізнесу.
  • Короткострокові активи є високоліквідними, що робить їх гарною частиною для аналізу, оскільки будь-яка компанія не може дозволити собі мати на своєму балансі занадто багато оборотних активів, особливо готівку в касі та готівку в банку.

Висновок

Отже, ретельний аналіз короткострокових активів вкрай необхідний для того, щоб підтримати компанію ефективно. Крім того, оборотні активи широко використовуються для аналізу співвідношень компанії, який повідомляє користувачеві, де вона стоїть, порівняно зі своїми світовими аналогами.