Бухгалтерський облік проти фінансового управління | Топ 5 відмінностей (інфографіка)

Різниця між бухгалтерським обліком та фінансовим управлінням

Ключова відмінність бухгалтерського обліку від фінансового управління полягає в тому, що бухгалтерський облік - це процес фіксування, ведення, а також звітування про фінансові справи компанії, який показує чітке фінансове становище компанії, тоді як фінансовий менеджмент - це управління фінансами та інвестиції різних фізичних осіб, організацій та інших суб'єктів.

Це дві окремі функції, де бухгалтерський облік вимагає звітування про минулі фінансові операції, тоді як інший вимагає планування майбутніх операцій.

Що таке бухгалтерський облік?

Бухгалтерський облік - це вимірювання, обробка та реєстрація фінансових операцій організації. Процес полягає в узагальненні, аналізі та фіксації такої інформації для передачі керівництву, кредиторам, акціонерам, інвесторам та наглядовим чи податковим службовцям.

Основна мета - звітування про фінансову інформацію або операції з використанням загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку (GAAP).

Бухгалтерський облік можна розділити на кілька областей, таких як фінансовий облік, управлінський облік, податковий облік та облік витрат. Два основних типи:

 • Фінансовий облік : звітування фінансової інформації зовнішнім користувачам, таким як кредитори, постачальники, державні установи, аналітики тощо, є фінансовим обліком
 • Управлінський облік : звітування фінансової інформації таким внутрішнім користувачам, як керівництво та працівники, називається управлінським обліком.

Фінансова звітність використовує стандартні процедури та принципи бухгалтерського обліку, встановлені такими організаціями, як Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) у США та Рада з фінансової звітності у Великобританії.

Що таке фінансовий менеджмент?

Фінансовий менеджмент допомагає управляти фінансами та економічними ресурсами організації. Йдеться про ефективне управління економічною діяльністю організації для досягнення фінансових цілей. Фінансовий менеджмент допомагає управлінню у прийнятті кращих рішень.

Ключовою метою фінансового менеджменту є створення багатства для бізнесу та інвесторів, отримання грошових коштів, отримання належної прибутковості при адекватному ризику шляхом ефективного використання організаційних ресурсів.

Ключовими елементами фінансового управління є фінансове планування, контроль та прийняття рішень.

 1. Фінансове планування передбачає фінансування; керівництво фірми повинно забезпечити наявність відповідних коштів на момент необхідності ведення бізнесу. Правильне фінансове планування забезпечує виконання коротко-, середньо- та довгострокових потреб у коштах.
 2. Фінансовий контроль є найважливішим елементом управління, оскільки він забезпечує ефективне використання активів фірми.
 3. Прийняття фінансових рішень стосується інвестицій, варіантів фінансування та частини дивідендів, щоб фірма отримувала хорошу рентабельність інвестицій та розподіляла своє багатство серед акціонерів шляхом виплат дивідендів.

Бухгалтерський облік проти інфографіки управління фінансами

Основні відмінності

 • Бухгалтерський облік - це більше звітність, тоді як управління фінансами включає активи та ресурси компанії та їх ефективне використання
 • Ключовою метою бухгалтерського обліку є надання фінансової інформації із застосуванням стандартних процедур та правил, тоді як метою офіційного управління є створення багатства, отримання грошових коштів та отримання гарних прибутків шляхом ефективного використання активів компанії.
 • Бухгалтерія звітує про фінансову інформацію кредиторам, інвесторам, аналітикам, керівництву та регуляторним органам, тоді як фінансове управління використовується керівництвом компанії.
 • Бухгалтерський облік має два основних типи - фінансовий та управлінський облік, тоді як фінансовий менеджмент - це процес із трьома основними елементами, тобто фінансове планування, фінансовий контроль та прийняття фінансових рішень
 • Бухгалтерський облік передбачає звітування про минулі фінансові операції, тоді як інше управління передбачає планування майбутніх фінансових операцій.
 • Бухгалтерський облік надає фінансовий стан компанії, тоді як фінансовий менеджмент забезпечує цілісне уявлення про ділову діяльність та дає уявлення про майбутнє покоління багатства.
 • Бухгалтерський облік дотримується загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку (GAAP), наданих Радою з питань фінансового обліку (FASB) в США та Радою з фінансової звітності (FRC) у Великобританії.

Порівняльна таблиця

Основа для порівнянняБухгалтерський облікФінансовий менеджмент
Основне визначенняМистецтво фіксування та звітування про минулі фінансові операціїУправляє активами та пасивами фірми, щоб спланувати майбутнє зростання
Чому це важливо?Це дає фінансовий стан бізнесу.Це допомагає приймати рішення щодо майбутніх проектів та управляти активами.
Хто такі кінцеві користувачі?Керівництво, акціонери, регулятори, аналітики, кредиториПереважно керівництво Компанії та акціонери
Ключові ціліЗвітність про фінансову інформацію
 • Створюйте багатство
 • Генеруйте готівку
 • Заробляйте добру віддачу
 • Ефективне використання активів
Типи та ключові елементиВін має два основних типи:

 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
Таких типів не існує, але процес включає три ключові елементи:

 • Фінансове планування
 • Фінансовий контроль
 • Прийняття фінансових рішень

Заключні думки

Бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент мають важливе значення для компанії. Хоча обидва вони є частиною фінансів, але у них є свої відмінності, що відрізняє їх один від одного. Хоча бухгалтерський облік обертається навколо звітування про фінансові операції, тоді як фінансовий менеджмент - це управління ресурсами Компанії для управління майбутнім зростанням.