Валовий заробіток (значення) | Як розрахувати валовий заробіток?

Що таке валовий заробіток?

Валовий прибуток компанії відноситься до суми, що залишилася поза загальним доходом, отриманим компанією від продажу своїх товарів протягом певного звітного періоду після вирахування собівартості проданих товарів, але до вирахування інших витрат, податків та коригувань понесені компанією протягом цього періоду.

Формула валового заробітку

Формула представляє наступне:

Валовий прибуток = Загальний дохід - вартість проданих товарів

Де,

 • Загальний дохід = дохід, який будь-який суб’єкт господарювання отримує, продаючи свої різні товари на ринку або надаючи свої послуги своїм клієнтам під час звичайного перебігу діяльності компанії.
 • Вартість проданих товарів = COGS - це сума всіх прямих витрат, пов’язаних з виробництвом різних видів товарів, що продаються компанією, і включає вартість сировини, вартість безпосередньої праці та витрати, понесені на інші прямі витрати.

Приклад валового заробітку

Обговоримо приклад.

Ви можете завантажити цей шаблон валового заробітку Excel тут - Шаблон валового заробітку Excel

Компанія Лтд. містить деталі наступних операцій, здійснених протягом звітного періоду, що закінчується 31 грудня 2018 року.

Компанія отримала загальний дохід у розмірі 1 000 000 доларів США за звітний період, який закінчився 31 грудня 2018 року. 1 січня 2018 року компанія мала повний запас у розмірі 200 000 доларів США, а 31 грудня 2018 року загальна вартість її запасів становила 300 000 доларів США. Окрім цього, компанія здійснила загальний обсяг покупок на суму 800 000 доларів США за розглянутий звітний період. Обчисліть валовий заробіток компанії на кінець звітного періоду, що закінчується 31 грудня 2018 року.

Рішення:

Ми розраховуємо валовий заробіток компанії, віднімаючи загальну вартість собівартості товарів, проданих протягом періоду, із загальної вартості доходу, створеного за цей період.

У цьому випадку для обчислення валового заробітку компанії на кінець звітного періоду, що закінчується 31 грудня 2018 року, спочатку загальна вартість собівартості проданих товарів буде обчислюватися таким чином:

Вартість проданих товарів = Товарно-матеріальні запаси на початок бухгалтерського року + Покупки, здійснені протягом облікового року - Товарні запаси в кінці бухгалтерського року.

Вартість проданих товарів = 200 000 дол. США + 800 000 дол. США - 300 000 дол. США = 700 000 дол. США

Тепер валовий заробіток компанії за звітний період, що закінчується 31 грудня 2018 року, буде розрахований за нижченаведеною формулою:

Валовий прибуток = Загальний дохід - Вартість реалізованих товарів = 1 000 000 дол. США - 700 000 дол. США = 300 000 дол. США

Таким чином, у цій справі валовий прибуток компанії A ltd. за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року, становить 300 000 доларів США.

Переваги валового заробітку

Різні переваги полягають у наступному:

 • Він показує результати діяльності компанії за звітний рік та допомагає зробити порівняння результатів між компаніями та всередині компанії.
 • Кредитори, інвестори, використовують валовий прибуток компанії та інших зацікавлених сторін компанії, щоб виміряти та провести аналіз того, наскільки ефективно і ефективно компанія здатна перетворити продажі на дохід.
 • Компаніям легко розрахувати валовий прибуток періоду, оскільки він обчислюється шляхом простого вирахування вартості реалізованих товарів із вартості загального доходу, створеного компанією за відповідний період.

Недоліки валового заробітку

Недоліки такі:

 • Розрахунок валового заробітку не допомагає виміряти загальну прибутковість компанії. Для обчислення загальної прибутковості віднімаємо всі прямі та непрямі витрати з доходу, створеного за звітний період.
 • Для розрахунку валового заробітку ми використовуємо показники запасів компанії. Є ймовірність того, що показники товарно-матеріальних цінностей можуть бути неточними, оскільки бухгалтери, відповідальні за оцінку запасів, могли не враховувати коригування в запасі втраченої, пошкодженої чи викраденої вартості запасів. У цьому випадку вартість кінцевих запасів буде завищена в бухгалтерських книгах компанії.

Важливі моменти

Різні основні моменти такі:

 • Компанія звітує про валовий прибуток, створений за звітний період, у звіті про прибутки та збитки за цей період.
 • Валовий заробіток у випадку фізичної особи буде загальним доходом, заробленим за певний період, перед тим, як внести будь-які коригування або вирахування / оподаткування доходу.
 • Він обчислюється шляхом віднімання загальної вартості товарів, проданих протягом періоду, від загальної вартості доходу, створеного підприємством за цей період.
 • Він відрізняється від оподатковуваного доходу компанії, де чистий прибуток розраховується шляхом вирахування непрямих витрат із валового заробітку. Таким чином, величина валового заробітку ніколи не буде меншою за величину чистого доходу компанії.

Висновок

Валовий прибуток - це дохід, який приносить компанія після вирахування суми вартості товарів, проданих протягом періоду, із загальної вартості доходу, створеного за той самий період. Він показує результати діяльності компанії за звітний рік, а також кредиторів, інвесторів та інших зацікавлених сторін компанії для вимірювання та аналізу того, наскільки ефективно і ефективно компанія здатна перетворити продажі на прибуток. Валовий заробіток за звітний період відображається у звіті про доходи компанії за цей період.