Різниця між обліком витрат та фінансовим обліком

Різниця між обліком витрат та фінансовим обліком

Облік витрат забезпечує зменшення витрат, пов’язаних з господарською діяльністю, і навіть відображає фактичну картину господарської діяльності компанії, і вона розраховується на розсуд керівництва, тоді як фінансовий облік ведеться з метою розкриття правильної інформації, і це теж надійним і точним способом.

І те, і інше дозволяє керівництву приймати правильні рішення, хоча характер і сфера застосування обох цих облікових записів суперечливі.

Облік витрат повідомляє нам про витрати кожної одиниці кожного товару. Наприклад, якщо компанія продає три товари - товар А, товар В і товар С; облік витрат допомагає нам, скільки витрачається матеріалів, робочої сили тощо на кожну одиницю товару А, товару Б і товару С.

З іншого боку, фінансовий облік допомагає нам зрозуміти, наскільки прибутковою є компанія завдяки фінансовій звітності. Наприклад, якщо компанія за рік продала продукції на суму 100 000 доларів і витратила 65 000 доларів на здійснення продажу (вартість проданих товарів плюс інші операційні витрати), то прибуток компанії за рік становить 35 000 доларів.

Облік витрат проти інфографіки фінансового обліку

Основні відмінності

  • Облік витрат стосується внутрішнього аспекту бізнесу. Як результат, облік витрат допомагає покращити вади компанії. З іншого боку, фінансовий облік займається зовнішнім аспектом діяльності компанії. Скільки прибутку приносить компанія, скільки грошових потоків приносить компанія за певний рік і т. Д. Як результат, гудвіл компанії залежить від фінансового обліку.
  • Облік витрат використовується в основному для зниження витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів. Він виступає інструментом управління. З іншого боку, фінансовий облік не турбується про те, щоб контролювати щось; натомість, його метою є створення точної та справедливої ​​картини фінансових справ компанії.
  • Облік витрат - це багато про знання піксельної точки зору бізнесу. Навпаки, фінансовий облік показує нам загальну картину.
  • Облік витрат не є обов’язковим і застосовується до всіх організацій. Тільки організації, які займаються виробничою діяльністю, зобов'язані звітувати через облік витрат. З іншого боку, фінансовий облік є обов’язковим для всіх організацій.
  • Оскільки облік витрат використовується для контролю витрат та прийняття зважених управлінських рішень, облік витрат проводиться через кожний короткий проміжок часу. З іншого боку, фінансовий облік зобов’язаний звітувати про фінансові справи компанії наприкінці року.
  • В обліку витрат оцінка має велике значення для визначення та порівняння собівартості реалізованої продукції. У фінансовому обліку кожна операція та звітність базуються на фактичних даних.

Таблиця порівняння

Основа для порівнянняОблік витратФінансовий облік
1. ВизначенняОблік витрат - це мистецтво та наука застосування методів, методів та принципів калькуляції витрат на продукти, проекти та процеси для підвищення прибутковості та зменшення загальних витрат на бізнес.Фінансовий облік - це акт класифікації, зберігання, реєстрації та аналізу фінансових операцій компанії за допомогою фінансової звітності для підвищення прибутковості та підтримки прозорості компанії.
2. Об’єктивна Основною метою обліку витрат є з’ясування вартості одиниці кожного продукту, процесу чи проекту.Основною метою фінансового обліку є відображення точної фінансової картини організації для зовнішніх зацікавлених сторін, перед якими відповідає організація.
3. Сфера застосуванняСфера обліку витрат обертається навколо управління та процесів прийняття рішень. Це швидше внутрішня оцінка, ніж зовнішня рефлексія.Сфера фінансового обліку є більш поширеною; оскільки він намагається розкрити точну фінансову картину своїм зацікавленим сторонам.
4. ОцінкаОблік витрат базується на порівнянні фактичної операції та оцінки вартості операції.У фінансовому обліку запис завжди робиться лише за фактичними операціями. Тут немає місця для оцінки.
5. Особливий періодОблік витрат не проводиться за певний період. Швидше він розраховується відповідно до вимог процесу прийняття управлінських рішень.Фінансовий облік реєструється в кінці певного фінансового періоду. Як правило, фінансовий період починається 1 квітня року і закінчується 31 березня наступного року.
6. Зниження собівартості Облік витрат має дві цілі. По-перше, це гарантує зменшення вартості операцій (або виробництва продукту) шляхом встановлення кошторисної вартості для кожної одиниці товару. По-друге, облік витрат відображає справжню картину операцій.З іншого боку, фінансовий облік не концентрується на контролі витрат; швидше, його єдиною метою є точне розкриття правильної інформації.
7. Інструменти / ЗаявиВ основному існує три речі, за якими встановлюється облік витрат - вартість реалізації товару, скільки націнки додала б організація та ціна продажу товару. Звичайно, облік витрат - це набагато більше, але це суть обліку витрат.Фінансовий облік використовує допомогу журналу, книги, пробного балансу та фінансових звітів, таких як звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів.
8. Вимірювання ефективностіОскільки облік витрат намагається з’ясувати піксельний перегляд операцій, він може надати багато інформації про лазівки праці та інших входів, а також пропонує цінний зворотний зв'язок для підвищення ефективності входів.Фінансовий облік показує загальну картину компанії; як результат, фінансовий облік не може підвищити ефективність вхідних даних.

Висновок

З наведеного вище обговорення стає ясно, що обидва бухгалтерські обліки досить сильно відрізняються.

Організації, які не ведуть облік витрат, не отримують жодних переваг від обліку витрат, оскільки вони не мають точок даних, щоб розглядати кожен блок.

Але виробничі організації, які беруть участь у обліку витрат та фінансовому обліку, пункти даних обліку витрат допомагають створити фінансовий облік наприкінці дня. І вони також отримують комплексний інструмент для погляду на свій бізнес як внутрішньо, так і зовні.