Приклади передплачених витрат | Покроковий посібник

Приклади передплачених витрат

У наведеному нижче прикладі внесення передоплачених витрат наводиться загальний огляд найпоширеніших витрат на передоплату. Неможливо навести повний набір прикладів, що стосуються будь-яких змін у кожній ситуації, оскільки таких витрат тисячі. Передплачені витрати - це майбутні витрати, які були сплачені заздалегідь. Найпоширеніші приклади оплати за умови оплати включають оренду; Обладнання, оплачене перед використанням, зарплата, податки, комунальні платежі, витрати на відсотки тощо.

Найпоширеніші приклади витрат на оплату

Попередньо оплачені витрати стосуються виплат за витрати, які відбудуться в майбутньому. Наприклад, зарплата та податки, сплачені заздалегідь, сплата орендної плати перед використанням будь-якого приміщення для комерційних цілей, будь-які премії за страхування бізнесу, будь-які відсотки / розстрочка, яка повинна бути сплачена за використання найнятого обладнання, будь-які комунальні платежі тощо.

Приклад №1

Припустимо, компанія A придбала консультаційні послуги у іншої компанії B і здійснить плату за плату за той самий 1 лак на рік протягом наступних 5 років.

У цьому випадку компанія А буде відображати 1 лак як щорічний витрата, а 4 лаки відображатимуться в частині активів бухгалтерського обліку як „Витрати за попередніми платежами”, які згодом відображатимуться як витрати щороку протягом наступних 4 років.

Тож журнал для цього ж буде -

Приклад №2

Припустимо, компанія A виплачує орендодавцю будинку 31.12.2018 р. Протягом наступного 1 року до 31.12.2019 р. Компанія стежить за фінансовим роком бухгалтерського обліку. Орендна плата становить 100 000 на місяць.

У цьому випадку цілі гроші, сплачені як орендна плата орендодавцю, не вважатимуться витратами за 18-19 фінансових років. Тільки орендна плата за 3-місячний період, тобто 19 січня-19 березня, буде заброньована як витрата, а решта 9 місяців орендна плата відображатиметься як передоплачені витрати під заголовком Інші оборотні активи на стороні активів балансу.

Записи в журналі

Для FY 18-19

Для 19-20 FY 

Приклад №3

Припустимо, компанія А виплачує попередню зарплату пану Б за покриття витрат на лікування протягом наступних 6 місяців 31.3.2019. Зарплата пана Б = 50000 на місяць.

У цьому випадку, якщо компанія А підготує його річний фінансовий звіт станом на 31 березня 2019 року, вони зафіксують 50 000 * 6 = 300 000 як попередню зарплату, виплачену пану Б під заголовком «Витрати на попередню оплату», і відображатимуться в розділі «Інші оборотні активи в баланс.

Записи в журналах A's Books у 18–19 фінансовому році

У 19-20 ФГ

Приклад №4

Припустимо, пан А сплачує суму свого полісу страхування велосипеда протягом 2 років, щоб скористатися відповідною знижкою. Страхування Amt = 6000 на рік. Страхування виплачується 31.01.2019. Період страхування = 31.01.2019 до 31.01.2021.

У цьому випадку пан А зафіксує 2-місячний платіж як страховий дохід за 18-19 фінансових років, а залишкову суму буде зафіксовано як достроковий передоплату під іншими оборотними активами, які згодом будуть використані відповідно до наступних 2 фінансових років .

Записи в журналі у 19–19 фінансовому році

Записи в журналі у 20-20 фінансовому році

Записи в журналі у 20-21 фінансовому році

На передплаченому досвіді кондиціонера балансу не буде залишку, оскільки той самий був повністю використаний протягом 2 років.

Приклад №5

Витрати по телефону оплачуються в офісних приміщеннях. Рахунок за період з 25-03-2019 по 24-04-2019

У цьому випадку, оскільки період виставлення рахунків переходить на інший місяць, у 18-19 фінансових роках витрати лише на 7 днів вважатимуться телефонними витратами, а залишок буде зафіксовано як передоплата до квітня 2019 року.

Записи в журналі:

Приклад №6

Податкова відповідальність компанії шляхом попереднього оподаткування. Прогнозована податкова відповідальність Компанії становить 1 000 000, і вона сплачується щоквартально частинами до податкових органів. Після закінчення року Компанія оцінює остаточну податкову відповідальність на основі прибутку, заробленого протягом року. Остаточна податкова відповідальність становить 1 200 000.

  • У цьому випадку щоквартальний кошторисний податок, сплачений компаніями, відповідає Прогнозам і сплачується до фактичної податкової відповідальності. Такі витрати відображаються як авансовий внесок із сплати податку під підзаголовком "Передплачені витрати" за іншими оборотними активами у балансі і, отже, коригуються, коли визначається остаточна податкова відповідальність. Авансовий податок, сума = 1000000. Остаточна податкова відповідальність 1 000 000
  • Сплачений авансовий податок відображатиметься у складі активів Балансу під час підготовки щомісячних та квартальних звітів. Однак те саме буде скориговано під час визначення Остаточної податкової відповідальності Компанії, оскільки частина частини вже сплачена.
  • Записи в журналі під час сплати авансового податку

  • Записи в журналі під час сплати остаточного податку

Висновок

Отже, передоплачені витрати - це витрати, що оплачуються за один Бухгалтерський рік, але вигоди від них витрачаються більше одного разу Бухгалтерського року. Тільки витрати, які мають бути сплачені та здійснені протягом одного звітного року, можуть бути списані на прибуток та збитки A / c. Решта всіх платежів, що відносяться до майбутнього, має бути згрупована у розділі "Передплачені витрати" на балансі.