Формат звіту про рух коштів | Як підготуватися? (Крок за кроком)

Що таке формат звіту про рух коштів?

Звіт про рух коштів - це підсумок джерела коштів та застосування коштів, який порівнює баланси двох різних дат та аналізує, звідки компанія заробила гроші, а де компанія витратила гроші. За допомогою формату звіту про рух коштів він стає зведеною версією для аналізу джерел та застосування фонду.

Три частини формату звіту про рух коштів

№1 - Звіт про зміни в оборотних коштах : оборотний капітал означає різницю між оборотними активами та поточними зобов’язаннями. Якщо відбувається збільшення оборотних коштів, то це буде застосування коштів, а якщо зменшення оборотних коштів, то це буде джерелом коштів.

№2 - Кошти від операцій: якщо ми отримаємо прибуток, то це буде джерелом коштів, а якщо є збиток, то це буде застосування коштів.

№3 - Звіт про рух коштів: Після підготовки вищезазначених двох вимог ми підготуємо звіт про рух коштів, який буде включати весь відтік та приплив коштів.

 1. Джерело фонду : В основному він використовується, щоб знати, де були організовані кошти для інвестування в бізнес. Джерело фонду може бути у формі випуску акцій, боргових зобов'язань, прибутку від операцій, дивідендів, отриманих від інвестицій, та надходжень від запозичень тощо.
 2. Застосування фонду: В основному використовується для того, щоб знати, куди було інвестовано домовлене фінансування. Застосування коштів може бути у формі придбання основних фондів, збільшення власного оборотного капіталу, придбання інвестицій, виплачених дивідендів, погашення позик, сплати відсотків тощо.

Як підготувати звіт про рух коштів? (Приклади)

№1 - Звіт про зміну оборотних коштів

Тепер ми побачимо формат "звіту про зміну оборотного капіталу".

 • У цьому форматі є дві частини, перша - поточні активи та поточні зобов’язання. Ми беремо оборотні активи та поточні зобов’язання з балансу станом на 31 березня'19 та 31 березня'18. Потім обчисліть чистий оборотний капітал (після вирахування поточних зобов’язань з оборотних активів) обох років. Після цього порівняйте чистий оборотний капітал за рік і з’ясуйте зміни в оборотних коштах.
 • У наведеному нижче прикладі чистий оборотний капітал станом на 31 березня 19 року та 31 березня 18 року становить 12000 доларів США та 5500 доларів США відповідно, отже, для поточного року, тобто збільшення оборотного капіталу в березні 19 року, становить 6500 доларів США.

№2 - Підготовка звіту про фінансові результати

Підготувавши звіт про зміну оборотного капіталу, тепер нам потрібно підготувати звіт про фонд з операцій:

 • У цій заяві ми візьмемо прибуток / збиток із прибутку та збитку, що застосовуються. Потім нам потрібно внести певні корективи у прибуток / збиток.
 • Ми готуємо звіти про прибутки та збитки за принципом нарахування. При цьому безготівкові витрати, такі як амортизація, безнадійна заборгованість, будь-які списані витрати також враховуються для отримання фактичного прибутку або збитку.
 • Ми додамо назад або менше, залежно від обставин, ці безготівкові витрати, і отримаємо грошовий прибуток / збиток.
 • У наведеному нижче форматі ми припустили, що прибуток поточного року складає 20000 доларів США. Потім ми визначили безготівкові статті, які були вирахувані у складі прибутку та збитків, що становить 3230 доларів США, що наразі додається до прибутку поточного року, і позареалізаційна стаття, яка була додана у звіт про прибутки та збитки в розмірі 120 доларів США, зменшена з прибутку поточного року.
 • Після додавання та вирахування безготівкових або неопераційних статей ми досягнемо тієї позиції, в якій можна отримати потік коштів від операцій, тобто 23110 доларів.

№3 - Підготуйте Звіт про рух коштів

Нарешті, ми підготуємо звіт про рух коштів

 • У цій заяві ми з’ясуємо джерела фінансування та їх заявки.
 • У наведеному вище прикладі ми бачили, що збільшення оборотного капіталу становить 6500 доларів (розглядається як заявка фонду), а фонд від операції - 23110 доларів (розглядається як джерело фонду) .
 • Припустимо, ми випустили акціонерний капітал на ринку в розмірі 5000 доларів США (вважається джерелом фонду ). Влаштоване джерело фонду використовується для збільшення оборотних коштів та придбання основних фондів.

Висновок

 • За допомогою формату звіту про рух коштів ми можемо скласти звіт про рух коштів. Компанія готує цю заяву для аналізу змін в оборотних коштах між двома балансами. Він базується на історичних даних. Це допомагає керівництву приймати майбутні рішення, але на підставі лише звіту про рух коштів керівництво не може прийняти повне рішення, оскільки розглядає лише статті, засновані на фондах.
 • Нарешті, керівництву слід підготувати цю заяву, оскільки вона враховує всі джерела, тобто звідки надходять кошти та всі заявки, тобто куди йдуть кошти, і ця узагальнена заява допомагає керівництву рухатися далі.